Par mājaslapu

Lidl Latvija, SIA

Dzelzavas iela 131, Rīga
LV-1021, Latvija

Reģistrācijas Nr. 40203023760

PVN reģ. Nr. LV40203023760

Ārēji savienojumi ar saitēm, ciktāl šajā tīmekļa vietnē ir ievietotas saites pārejai uz trešo personu vietnēm (hipersaites), par šo vietņu saturu atbild tikai to attiecīgais pārvaldnieks. Pirms iekļaušanas savā vietnē, Lidl visās saitēs pārbaudīja saturu, vai nav tiesisku pārkāpumu. Taču Lidl neietekmē šo tīmekļa vietņu saturu, tādēļ Lidl nav atbildīgs par to saturu. Lidl regulāri veic pievienoto saišu kontroli. Ja Lidl konstatēs tiesiskus pārkāpumus, pievienotā saite nekavējoties tiks dzēsta. Par nelikumīgu, kļūdainu vai nepilnīgu saturu, kā arī par zaudējumiem, kas radušies, lietojot vai nelietojot pievienoto saiti un tajā ietverto informāciju, atbildīgs ir tikai attiecīgās vietnes pārvaldnieks.