picture

ILGTERMIŅA DARĪJUMU ATTIECĪBAS

PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI UN PIEGĀDĀTĀJI

Arī ar saviem pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem mēs nodibinām darījumu attiecības, kas balstās uz ilgtermiņa sadarbību.

Lai izpildītu mūsu kvalitātes standartus, mums ir būtiska cieša sadarbība ar saviem piegādātājiem. Tādēļ godīga un uzticama attieksme ir mūsu sadarbības pamatā.

VAI VĒLATIES AR LIDL IMMOBILIEN SADARBOTIES KĀ PIEGĀDĀTĀJS VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS?

Rakstiet mums – mēs priecāsimies par Jūsu pieprasījumu.

 • Virszemes un pazemes būvniecība
 • Celtniecība
 • Apkure, ventilācija,  sanitārās iekārtas, elektroinstalācija
 • Cisternu tehnika un tvertņu būvniecība
 • Gaismas reklāma un multivide
 • Objektu apsaimniekošana
 • Arhitektūra un inženiertehniskās būves
 • Ugunsdrošības tehnika
 • Ēku tehniskais aprīkojums
 • Nesošo konstrukciju projektēšana
 • Mērījumu veikšana
 • Novērtējumi un ekspertu atzinumi

JŪSU PIEPRASĪJUMS MUMS

PRIECĀSIMIES PAR JŪSU ZIŅU.