Datu aizsardzība

MUMS RŪP DATU AIZSARDZĪBA

Paldies, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Mēs ļoti nopietni uztveram Jūsu personas datu aizsardzību, tādēļ vēlamies ne vien sniegt Jums visaptverošu tiešsaistes piedāvājumu, bet arī nodrošināt Jūsu tiesības uz informācijas privātumu. Datu aizsardzības tiesiskais pamats ir jo īpaši Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR).

KAD MĒS IEVĀCAM, APSTRĀDĀJAM UN IZMANTOJAM JŪSU PERSONĪGO INFORMĀCIJU?

Datu apstrādi, ko veicam saistībā ar šo tīmekļa vietni, būtībā var iedalīt šādās divās kategorijās:

 • Ziņojumu par mūsu nekustamā īpašuma piedāvājumiem un pieprasījumiem apstrādes nolūkā tiek apstrādāti visi nepieciešamie dati. Ja ir iesaistīti arī ārpakalpojumu, piemēram, IT pakalpojumu, sniedzēji, Jūsu dati attiecīgi nepieciešamajā apjomā tiks tiem nodoti un atbilstoši apstrādāti.
 • Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, starp Jūsu galiekārtu un mūsu serveri notiek dažādas informācijas apmaiņa. Šī informācija var būt arī personas dati. Šādā veidā ievākta informācija cita starpā tiek izmantota tam, lai optimizētu mūsu tīmekļa vietni vai rādītu reklāmu Jūsu galiekārtas pārlūkprogrammā.

Kontaktinformācijas veidlapa / saziņa e-pastā / tālruņa sarunas

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Ar personas datiem, ko Jūs mums nododat, aizpildot kontaktinformācijas veidlapu, pa tālruni vai e-pastu, mēs, protams, rīkojamies konfidenciāli. Mēs izmantojam Jūsu datus tikai Jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkā. Datu apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu un Jūsu vienlaicīgās (leģitīmās) intereses šajā datu apstrādē izriet no mērķa atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem un, ja nepieciešams, risināt radušās problēmas, tādējādi nodrošinot un veicinot Jūsu – kā mūsu tīmekļa vietnes klienta vai lietotāja – apmierinātību.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas

Mēs nepieļaujam datu tālāknodošanu trešām personām. Izņēmuma gadījumā datus mūsu vārdā apstrādā pilnvaroti apstrādātāji. Tos mēs ikreiz rūpīgi izvēlamies un auditējam, un to pienākumus nosakām līgumā saskaņā ar VDAR 28. pantu.

Turklāt Jūsu pieprasījuma apstrādes nolūkā var būt nepieciešams Jūsu pieprasījuma fragmentus pārsūtīt darījumu partnerim (piemēram, piegādātājam, ja tiek pieprasīts konkrēts produkts). Šādos gadījumos pieprasījums pirms tam tiek padarīts anonīms, lai trešā persona Jūs nevarētu identificēt. Ja atsevišķā gadījumā būs nepieciešama Jūsu personas datu tālāknodošana, mēs Jūs pirms tam par to informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai

Visu personīgo informāciju, ko Jūs mums sniedzat saistībā ar pieprasījumiem (ierosinājumi, uzslavas vai kritika), izmantojot šo tīmekļa vietni vai e-pastu, mēs izdzēsīsim vai padarīsim anonīmu ne vēlāk kā 90 dienas pēc galīgās atbildes saņemšanas. Pieredze rāda, ka pēc 90 dienām parasti vairs netiek uzdoti papildjautājumi saistībā ar mūsu atbildēm.

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšana

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, Jūsu galiekārtā izmantotā pārlūkprogramma automātiski un bez Jūsu līdzdalības nosūta mūsu tīmekļa vietnes serverim šādu informāciju:

 • pieprasījumu iesniegušās internetam pieslēgtās iekārtas IP adresi;
 • piekļuves datumu un laiku;
 • ielādētās datnes nosaukumu un URL;
 • informāciju par tīmekļa vietni / lietojumprogrammu, no kuras veikta piekļuve (nosūtītāja URL);
 • informāciju par Jūsu izmantoto pārlūkprogrammu un, attiecīgā gadījumā, Jūsu galiekārtas operētājsistēmu, kā arī piekļuves sniedzēja nosaukumu;

un šo informāciju uz laiku saglabā tā dēvētajā žurnāldatnē (log-file) šādos nolūkos:

 • netraucētas savienojuma izveides nodrošināšana;
 • mūsu tīmekļa vietnes / lietojumprogrammas ērtas lietošanas nodrošināšana;
 • sistēmas drošības un stabilitātes izvērtēšana.

IP adreses apstrādes juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts. Mūsu leģitīmās intereses izriet no iepriekš uzskaitītajiem datu apstrādes nolūkiem.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas

Mēs nepieļaujam minēto datu tālāknodošanu trešām personām.

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai

Dati tiek glabāti 30 dienas un pēc tam automātiski dzēsti.

TIEŠSAISTE UN TĪMEKĻA VIETŅU OPTIMIZĀCIJA

Sīkdatnes – vispārīga informācija

Mūsu tīmekļa vietnē, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mēs izmantojam tā dēvētās sīkdatnes. Turklāt mūsu intereses optimizēt tīmekļa vietni iepriekš minētā noteikuma izpratnē ir uzskatāmas par leģitīmām. Sīkdatnes ir mazas datnes, kas mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā tiek saglabātas Jūsu galiekārtā (klēpjdatorā, planšetdatorā, viedtālrunī u.c.). Sīkdatnes nekaitē Jūsu galiekārtai, nesatur vīrusus, trojiešus vai citas ļaunprogrammatūras. Sīkdatnē tiek saglabāta informācija, ko Jūs ikreiz aplūkojat, izmantojot konkrēto galiekārtu. Tomēr tas nenozīmē, ka mēs šādā veidā nekavējoties atklājam Jūsu identitāti. No vienas puses, sīkdatnes ir paredzētas tam, lai mūsu piedāvājuma izmantošana Jums būtu patīkamāka. Tādēļ mēs izmantojam tā dēvētās sesijas sīkdatnes, lai noteiktu, ka jau esat apmeklējis atsevišķas lapas mūsu tīmekļa vietnē vai pieslēdzies savam klienta kontam. Pēc iziešanas no mūsu tīmekļa vietnes tās tiek automātiski dzēstas. Turklāt lietotājdraudzīguma nodrošināšanas nolūkā mēs izmantojam arī pagaidu sīkdatnes, kas Jūsu galiekārtā tiek glabātas noteiktu laikposmu. Atkārtoti apmeklējot mūsu tīmekļa vietni, lai izmantotu mūsu pakalpojumus, tiks automātiski noteikts, ka esat te jau bijis, kā arī parādīti Jūsu ievadītie dati un iestatījumi, lai Jums tie nebūtu jāievada vēlreiz.

Ja Jums ir klienta konts, un esat tam pieslēdzies vai aktivizējis funkciju „Vēlos palikt pierakstījiesˮ, sīkdatnēs glabātā informācija tiks saglabāta Jūsu klienta kontā.

No otras puses, mēs izmantojam sīkdatnes ar mērķi statistiski apkopot informāciju par tīmekļa vietnes izmantošanu, lai optimizētu mūsu piedāvājumu, kā arī rādītu īpaši Jums pielāgotu informāciju. Ja atkārtoti apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, šīs sīkdatnes ļauj automātiski noteikt, ka esat te jau bijis. Minētās sīkdatnes pēc noteikta laika tiek automātiski dzēstas. Vairums pārlūkprogrammu sīkdatnes pieņem automātiski. Taču Jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai sīkdatnes Jūsu datorā netiktu saglabātas vai arī vienmēr pirms jaunas sīkdatnes saglabāšanas parādītos paziņojums. Tomēr pilnīgas sīkdatņu deaktivizēšanas rezultātā var nebūt iespējams izmantot visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas.

Pārskatu par izmantotajām sīkdatnēm ar plašāku informāciju (piem., par glabāšanas ilgumu), kā arī atteikšanās iespējas skatiet sadaļā Noteikumi par sīkdatnēm.

Google Analytics

Datu apstrādes nolūki / juridiskais pamats

Lai mūsu tīmekļa vietnēs nodrošinātu vajadzībām atbilstošu noformējumu un nepārtrauktu optimizāciju, pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, mēs izmantojam Google Inc. („Googleˮ) tīmekļa analīzes pakalpojumu „Google Analyticsˮ. Mūsu leģitīmās intereses izriet no aprakstītajiem nolūkiem. Šajā saistībā tiek izveidoti pseidonimizēti lietotāju profili un izmantotas sīkdatnes. Sīkdatne ģenerē šādu informāciju par tīmekļa vietnes izmantojumu:

 • pārlūkprogrammas tips/versija;
 • izmantotā operētājsistēma;
 • nosūtītāja URL (iepriekš apmeklētā vietne);
 • resursdatora nosaukums (IP adrese);
 • servera pieprasījuma laiks. 

Minētā informācija tiek izmantota, lai izvērtētu tīmekļa vietņu izmantojumu, sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnē veiktajām darbībām un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus ar mērķi veikt tirgus izpēti un nodrošināt vajadzībām atbilstošu šādu vietņu noformējumu. IP adreses tiek padarītas anonīmas, lai nebūtu iespējama lokalizācija (tā dēvētā IP maskēšana).

Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantošanas, izvēloties attiecīgus iestatījumus savā pārlūkprogrammatūrā; tomēr mēs norādām, ka šādā gadījumā var nebūt iespējams pilnībā izmantot visas šīs tīmekļa vietnes funkcijas. Turklāt Jūs varat atteikties no „Googleˮ veiktās sīkdatņu ģenerēto datu un ar Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu saistīto datu (tostarp Jūsu IP adreses) apkopošanas, kā arī minēto datu apstrādes, lejuplādējot un uzstādot šo pārlūkprogrammas papildinājumu (Add-on). Alternatīvi pārlūkprogrammas papildinājumam, jo īpaši attiecībā uz pārlūkprogrammām mobilajās galiekārtās, Jūs varat atteikties no „Google Analyticsˮ veiktās datu apkopošanas, spiežot uz šīs saites. Tiks iestatīta atteikšanās (opt-out) sīkdatne, kas novērsīs turpmāku Jūsu datu apkopošanu, apmeklējot šo tīmekļa vietni. Atteikšanās sīkdatne ir derīga tikai šajā pārlūkprogrammā un tikai mūsu tīmekļa vietnē un tiks ievietota Jūsu ierīcē. Šajā pārlūkprogrammā dzēšot sīkdatnes, atteikšanās sīkdatne būs jāuzstāda atkārtoti. Plašāka informācija par datu aizsardzību saistībā ar „Google Analyticsˮ ir pieejama „Google Analyticsˮ tīmekļa vietnē.

Saņēmēji / saņēmēju kategorijas

Sīkdatnes ģenerētā informācija tiek nosūtīta uz „Googleˮ serveri ASV un tur glabāta. Jūsu IP adrese nekādā gadījumā netiks saistīta ar citiem „Googleˮ sniegtajiem datiem. Nepieciešamības gadījumā, ja to pieprasa likums vai ja datus apstrādā pilnvarota trešā persona, šī informācija tiks nosūtīta arī trešām personām. 

Glabāšanas ilgums / kritēriji glabāšanas ilguma noteikšanai

Kad IP adrese ir padarīta anonīma, Jūs vairs nav iespējams identificēt. Pārskatos, kas sagatavoti, pamatojoties uz „Google Analyticsˮ, personas identifikācija vairs nav pieejama.

SAŅĒMĒJI ĀRPUS ES

Izņemot apstrādi, kas aprakstīta sadaļā „Google Analyticsˮ, Jūsu dati netiks nodoti saņēmējiem, kas reģistrēti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas. Sadaļā „Google Analyticsˮ minētā apstrāde nodrošina datu pārsūtīšanu serveriem, kas pieder mūsu pilnvarotam izsekošanas (tracking) vai mērķtiecīgu (targeting) tehnoloģiju piedāvātājam. Šie serveri atrodas ASV. Datu pārsūtīšana tiek veikta saskaņā ar tā dēvētā privātuma vairoga (Privacy Shield) principiem,  kā arī pamatojoties uz tā dēvētajām Eiropas Komisijas līguma standartklauzulām.

KĀDAS IR MANAS TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ MANU DATU APSTRĀDI? 

Pārskats

Papildus tiesībām atsaukt mums piešķirtās atļaujas attiecīgu juridisko priekšnoteikumu gadījumā Jums ir arī šādas tiesības: 

 • tiesības piekļūt Jūsu personas datiem, ko esam saglabājuši, saskaņā ar VDAR 15. pantu;
 • tiesības labot nepareizus vai papildināt nepilnīgus datus saskaņā ar VDAR 16. pantu;
 • tiesības dzēst Jūsu datus, ko esam saglabājuši, saskaņā ar VDAR 17. pantu;
 • tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu;
 • tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu;
 • tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu.

Piekļuves tiesības saskaņā ar VDAR 15. pantu

Saskaņā ar VDAR 15. panta 1. punktu Jums ir tiesības pēc pieprasījuma bez maksas saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, ko esam saglabājuši. Tā jo īpaši ir šāda informācija:

 • nolūki, kādos tiek apstrādāti personas dati;
 • apstrādāto personas datu kategorijas;
 • Jūsu personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs;
 • paredzētais Jūsu personas datu glabāšanas ilgums vai, ja šajā saistībā nav pieejami konkrēti dati, kritēriji, ko izmanto glabāšanas laikposma noteikšanai;
 • tas ka pastāv tiesības pieprasīt no pārziņa Jūsu personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
 • tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta VDAR 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadījumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

Ja personas datus nosūta trešai valstij vai starptautiskai organizācijai, Jums ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, ko saistībā ar datu nosūtīšanu piemēro, ievērojot VDAR 46. pantu.

Tiesības labot saskaņā ar VDAR 16. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs bez nepamatotas kavēšanās labotu neprecīzus Jūsu personas datus. Ņemot vērā apstrādes nolūkus, Jums ir tiesības panākt, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, tostarp sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu saskaņā ar VDAR 17. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs bez nepamatotas kavēšanās dzēstu Jūsu personas datus, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

 • personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
 • Jūs iebilstat pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu vai 2. punktu, un VDAR 21. panta 1. punkta gadījumā apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 • personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
 • personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums;
 • personas dati ir savākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu, kā minēts VDAR 8. panta 1. punktā.

Ja esam publiskojuši personas datus un mūsu pienākums ir tos dzēst, mēs, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un tās piemērošanas izmaksas, veicam saprātīgus pasākumus, lai informētu trešās personas, kas veic Jūsu personas datu apstrādi, ka Jūs esat pieprasījis, lai arī minētās trešās personas dzēstu visas saites uz minētajiem personas datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumus.

Tiesības ierobežot apstrādi saskaņā ar VDAR 18. pantu

Jums ir tiesības panākt, lai mēs ierobežotu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Jūs apstrīdat personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un personas datu dzēšanas vietā Jūs pieprasāt to izmantošanas ierobežošanu;
 • pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Jūs esat iebildis pret apstrādi saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punktu, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

Tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar VDAR 20. pantu

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus mums esat sniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam pārzinim, un mēs tam neradām nekādus šķēršļus, ja:

 • apstrāde pamatojas uz piekrišanu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu, ievērojot VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu;
 • apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem.

Īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no mums citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Tiesības iebilst saskaņā ar VDAR 21. pantu

Saskaņā ar VDAR 21. panta 1. punkta nosacījumiem ir iespējams iebilst pret personas datu apstrādi, balstoties uz iemesliem, kas saistīti ar Jūsu īpašo situāciju.

Iepriekš minētās vispārīgās tiesības iebilst attiecas uz visiem šajos datu aizsardzības noteikumos minētajiem apstrādes nolūkiem, kas pamatojas uz VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Atšķirībā no īpašajām tiesībām iebilst pret datu apstrādi komerciālos nolūkos (skatīt iepriekš 9. un 11.6. punktu) vispārīgās tiesības iebilst saskaņā ar VDAR mums ir jāīsteno tikai tad, ja Jūs mums norādāt svarīgākus iemeslus, piemēram, iespējamus draudus dzīvībai vai veselībai. Turklāt pastāv iespēja vērsties uzraudzības iestādē, kas atbildīga par Lidl Digital International GmbH & Co. KG, vai pie Lidl Digital International GmbH & Co. KG datu aizsardzības speciālista.

PĀRZIŅA NOSAUKUMS UN KONTAKTINFORMĀCIJA, KĀ ARĪ UZŅĒMUMA DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA KONTAKTINFORMĀCIJA 

Šie datu aizsardzības noteikumi attiecas uz datu apstrādi, ko veic [uzņēmuma nosaukums un adrese] (pārzinis), kuru pārstāv [pārstāvis], attiecībā uz tīmekļa vietni www.lidl.lv. Ar pārziņa uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz iepriekš minēto adresi ar norādi „Datu aizsardzības speciālistamˮ vai uz e-pasta adresi datuaizsardziba@lidl.lv.