picture

Fleksibli

Ar Lidl veikalu koncepcijām

Vieta pilsētu nomalēs, lauku teritorijās, blīvi apdzīvotos pilsētu centros - atkarībā no apkārtējās vides apsākļiem pastāv dažādas prasības, dažkārt arī izaicinājumi, attiecībā pret apbūvi. Izmantojot mūsu daudzveidīgās veikalu koncepcijas, mēs spējam piedāvāt piemērotākos risinājumus.