Trauksmes celšana

 

Godīgums un caurskatāmība ir būtiska, lai nodrošinātu klientu, biznesa partneru un darbinieku pastāvīgu uzticību Lidl. Lai nodrošinātu uzņēmuma darbības principu ievērošanu, vēlamies laicīgi konstatēt potenciāli prettiesiskas darbības. Šī iemesla dēļ mēs vēlamies saņemt informāciju par iespējamiem likumu pārkāpumiem. Par likuma pārkāpumu tiek uzskatīti gadījumi, kad mūsu darbinieki, izpildot funkcijas, savā valstī vai ārvalstīs pārkāpj spēkā esošus tiesību aktus noteikumus vai iekšējās darbības vadlīnijas, kā arī gadījumi, kad pieļaujams pārkāpums attiecībā uz darbinieku. Piemēram: korupcijas gadījumi, konkurences tiesības, datu aizsardzības pārkāpumi, kā arī pārkāpumi uzskaites, finanšu un nodokļu jomās.

Lai laicīgi uzzinātu par likumu pārkāpumiem un novērstu tos, ir nepieciešama ne tikai mūsu darbinieku, bet arī klientu un uzņēmējdarbības partneru palīdzība. Par likumu pārkāpumiem varat paziņot dažādos veidos. Neskatoties uz to kādā veidā nolemsiet paziņot, garantējam, ka katrs paziņojums tiks uzmanīgi izskatīts, bet Jums vēloties, tas tiks anonimizēts.

Tāpēc mēs vēlamies, lai Jūs mums pastāstītu par visiem atbilstības pārkāpumiem, kas ietekmē mūsu biznesu, izmantojot mūsu uzskaitītos konfidenciālos ziņošanas kanālus.

Juris Janums

ZAB «Rusanovs & Partneri»

Tel. +371 29103418, E-pasts: janums@rusanovs.lv

Krišjāņa Valdemāra iela 8 – 4 (2. stāvs), Rīga, LV-1010

 

 

Katrs ziņojums ir konfidenciāls, un ziņotāju tas nekādā veidā nenostāda neizdevīgā stāvoklī.