picture

Fleksibli

Ar Lidl veikalu koncepcijām

Vieta pilsētu nomalēs, lauku teritorijās, blīvi apdzīvotos pilsētu centros - atkarībā no apkārtējās vides apsākļiem pastāv dažādas prasības, dažkārt arī izaicinājumi, attiecībā pret apbūvi. Izmantojot mūsu daudzveidīgās veikalu koncepcijas, mēs spējam piedāvāt piemērotākos risinājumus.

Mūsu veikalu koncepcijas

Pareizā koncepcija katrai atrašanās vietai